Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Adue - Tạ từ

Adue – 43×60 cm
Bleistift – Chì ( 1996)

Adue - 43x60 cm  Bleistift - Chì ( 1996)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét