Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Buddha in der Glorie (Ðức Phật trong ánh hào quang)Buddha in der Glorie
Mitte aller Mitten, Kern der Kerne,
Mandel, die sich einschließt und versüßt, –
dieses Alles bis an alle Sterne
ist dein Fruchtfleisch: Sei gegrüßt.

Sieh, du fühlst, wie nichts mehr an dir hängt;
im Unendlichen ist deine Schale,
und dort steht der starke Saft und drängt.

Und von außen hilft ihm ein Gestrahle,
denn ganz oben werden deine Sonnen
voll und glühend umgedreht.
Doch in dir ist schon begonnen,
was die Sonnen übersteht.
Rainer Maria Rilke, Sommer 1908 (vor dem 15.7.), Paris

HÌNH NỀN11
Ðức Phật trong ánh hào quang
Tâm điểm của mọi tâm điểm, hạt nhân của mọi hạt nhân,
trái hạnh đào tự khép mình và đậm đà vị ngọt —
cả vũ trụ này, cho đến những tinh cầu xa nhất
là chất thịt trái cây của ngài: xin chúc mừng ngài.
Giờ đây ngài không còn vướng bận một điều gì nữa;
chiếc vỏ hạnh đào mở rộng đến khôn cùng,
và trong đó chất ngọt của trái cây dâng trào lai láng.
Và bên ngoài toả sáng đến vô biên,
Vì trên đỉnh cao nhất là những mặt trời
xoay quanh ngài, tràn đầy và rực rỡ.
Nhưng trong hiện thân của ngài đã bắt đầu
một điều gì đó toả sáng dài lâu hơn những mặt trời.
—–
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét