Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

„Jeder Morgen ist ein Glücks “ – Sagt sie10965331_1409868602644275_578736526_n
 -60x80cm-Bleistift-1998

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét