Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Book of Secrets – Cuốn sách của những bí mật

„Bạn hãy nhắm mắt lại và hãy tưởng tượng rằng cả vũ trụ này được lấp đầy bằng những âm thanh . Hãy cảm nhận như mỗi một thanh âm đều chuyển động tới bạn và bạn là tâm điểm của chúng. Cảm nhận này  sẽ trao tặng cho bạn một cảm xúc sâu sắc của bình an . Vũ trụ trở thành những vòng sóng mà bạn ở giữa chúng, và mọi chuyển động đều hướng tới bạn, rơi vào bạn. „ (Vân Anh W. d)

„Schließe die Augen und stelle dir vor, dass das ganze Universum mit Klang erfüllt ist. Fühle dich so, als ob jeder Ton sich auf dich zu bewegt und du das Zentrum bist. Dieses Gefühl, das Zentrum zu sein, wird dir einen sehr tiefen Frieden schenken. Das gesamte Universum wird zur Peripherie und du bist die Mitte; und alles bewegt sich auf dich zu, fällt dir entgegen.“
‪OSHO‬ ‪Aus dem „Book of Secrets“
13413074_1576314425999691_1103291260073097768_n

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét