Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Es kommt eine Zeit - Đến một thời điểm trong cuộc đời

Es kommt eine Zeit im Leben einer Frau,
wo sie ihre Wahrheit spricht
mit rücksichtsloser Hemmungslosigkeit…
Unmissverständlich und ungerührt…

Eine unerschütterliche Ruhe,
ein bodenständiges Wesen.
Sie sucht keinen mehr, der zu ihr steht.
Sie sucht nicht nach Zustimmung,
nach einem Zulassungsstempel
von einer anderen Person,
nicht mal von ihrem eigenen Freund oder der Familie.
Die ganze Welt könnte auf einer Seite sein,
und sie auf der anderen…
Und dennoch bleibt sie loyal sich selbst gegenüber.
Sie steht wahrhaftig zu ihrer eigenen inneren Stimme,
zu ihrem eigenen Pfad…
Sie steht wahrhaftig
zu ihrer eigenen WAHRHEIT.
(c) Archana Sachdev
——————— Đến một thời điểm trong cuộc đời của người đàn bà
khi họ chỉ còn nói sự thật
không nể nang hay sợ hãi
Rõ ràng và không sợ sự  động chạm …
Bình tĩnh và cương trực
Vững vàng và khiêm nhường
Ngay cả khi tất cả những người trong gia đình, bạn bè của họ
hay cả thế giới này đều đứng về phía bên kia 
và họ ở phía bên này 
Ngay cả khi ấy họ vẫn công mình với bản thân mình 
Đủ bản lĩnh  thể hiện tiếng nói từ thâm tâm mình
Đi tiếp con đường của mình
Họ can đảm chân thành 
Với sự thực của chính mình

Vân Anh Wendler dịch


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét