Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Ich habe einen Traum - Tôi có một giấc mơ

”Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und die wahre Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben wird: Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich: Alle Menschen sind gleich erschaffen.
Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können.


Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und in der Hitze der Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt wird.

Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich habe heute einen Traum!”
Martin Luther King Rede
 ______________________

 "Tôi có một giấc mơ rằng một ngày quốc gia này sẽ đứng  lên và sống với ý nghĩa thực sự là niềm tin của họ: Chúng ta cơi sự thật là hiển nhiên : Mọi người sinh ra đều bình đẳng.

Tôi có một giấc mơ rằng một ngày trên những ngọn đồi ở Georgia, những người con trai của cựu nô lệ và con của chủ nô trước đây có thể ngồi lại với nhau bên  bàn với  tình huynh đệ.


Tôi có một giấc mơ rằng một ngày thậm chí  ở các bang Mississippi, nơi  sự nóng bỏng của bất công và thiêu đốt của áp bức , sẽ được chuyển đổi thành một ốc đảo của tự do và công lý.


Tôi có một giấc mơ, bốn đứa con nhỏ của tôi sẽ một ngày được sống trong một đất nước mà chúng  sẽ không bị phán xét bởi màu da của mình  mà bởi nhân cách  của bản thân. Đó là giấc mơ hom nay của tôi ! "

Vân Anh Wendler dịchKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét