Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình, - "Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte

Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
tôi bắt đầu thoát dàn ra khỏi sự sợ hãi
tâm tôi ngày càng tĩnh lại và thư thái hơn tôi có thể là mình
tôi đã bắt đầu thôi không còn chạy , kiếm tìm và săn đuổi nữa
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình.
Tôi hiểu rằng tất cả những kinh nghiệm trong cuộc sống của tôi,
ngay cả những điều tiêu cực cũng có ý nghĩa,
chúng khiến tôi định hình mình và lớn lên.

Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình ,
Tôi tìm thấy sự khiêm tốn,

Tôi hiểu rằng tôi chẳng cần phải chứng minh bất cứ điều gì với ai,
Không cần thiết , ngay cả với bản thân mình.
Tôi không còn khao khát để được công nhận.
Tôi hiểu rằng tôi luôn tìm kiếm chỉ vì tôi tìm kiếm tình yêu.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi không còn so sánh bản thân mình với những người khác,
để những người khác tự như mình trong sự khác biệt của họ, không phánxét, không lên án.
Tôi chấp nhận rằng người ta chỉ ở những giai đoạn khác nhau
cần có trong sự phát triển cá nhân của họ.
Tôi đã học được là mình và ở trong bản thân mình.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi hiểu rằng tất cả mọi thứ là một,
ngay cả khi người ta không luôn luôn
có chung một quan điểm.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi ngừng mọi suy nghĩ về ,
những gì người khác có thể nghĩ hay nói về tôi.
Tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất là,
những gì tôi nghĩ về tôi
và khi tôi có thể nhìn thẳng vào mắt mình mỗi sáng trong gương.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi có thể tự tha thứ cho mình và và tất cả mọi điều vô điều kiện.
Tôi hiểu rằng tôi đã phát triển nhiều nhất qua sự khắc nghiệt của những người ,
đã làm tổn thương tôi.
Họ chỉ có tấm gương của bản thân mình.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi thấy bình yên trong tôi và trái tim tôi có thể giải phóng tất cả quá khứ trong hòa bình.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi ngừng đấu tranh.
tôi hiểu
rằng bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cũng dẫn đến hao kiệt năng lực và co giật.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi dừng lại để chống lại một cái gì đó.
Tôi hiểu sâu sắc rằng tôi những điều
chống lại tôi, tôi truyền cho chúng năng lượng của tình yêu thương*.
Và bắt đầu từ lúc này , tôi không còn nghĩ đến những điều mình không muốn nữa
mà tôi sẽ luôn nghĩ đến , tất cra những điều tôi mong muốn.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi hiểu rằng vũ trụ chăm sóc tôi,
như khi nó chăm sóc các loài chim trên bầu trời.
nhận thức trực quan của tôi di chuyển tôi, đến vị trí của mình ,
cũng như trực giác của chim giúp nó có thể bay đi
đến nơi nó tìm thức ăn.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo.
Chúng bất chợt hát cả một bản giao hưởng cho tôi.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi tìm thấy tình yêu của tôi đối với thiên nhiên và tất cả hiện hữu.
Tôi hiểu rằng tôi không phải ở ngoài thiên nhiên,
tôi là một phần của nó.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi đã thôi tìm kiếm hạnh phúc ở hiện vật .
Tôi hiểu khi tôi chạy theo vật chất, thì tôi chỉ tìm cảm xúc.
Tôi bắt đầu tạo ra vật chất , mà với nó tình yêu được sinh ra.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi hiểu ra , khi tôi nghĩ rằng mình có kiến thức,
Là thực ra tôi chẳng hiểu biết gì về sự thật.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi hiểu rằng tôi cần phải thoát khỏi tất cả,
những gì khiến tôi bất hạnh.
bởi vì chỉ có như thế mới có chỗ cho không gian cho những gì tốt đẹp cho tôi.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi đã có thể gỡ bỏ mặt nạ
và tôi có thể hiện diện mình với cả những sai lầm và yếu điểm của mình;
hiện diện là tôi như chính mình vậy.
Tôi nhận ra sự tốt đẹp của mình đúng như mình vậy.
Chỉ bằng cách này dòng năng lượng mới tuôn chảy được.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi hiểu rằng những cảm xúc tiêu cực là một phần thuộc về của cuộc sống của tôi,
để tôi có thể cảm nhận.
Bởi vì ở dâu có ánh sáng,thì ở đó có bóng tối.
Tôi nhận ra rằng câu hỏi chính là,
tôi cung cấp cho bản thân mình những cảm xúc gì bao nhiêu lâu.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi hiểu rằng nỗi đau cũng là kim chỉ nam dẫn đường,
để tôi thay đổi bản thân và rằng không có gì thay đổi,
trừ khi tôi tự làm thay đổi bản thân.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi ngừng nghĩ rằng tôi có thể thay đổi người khác.
Tôi hiểu rằng mỗi người chỉ có thể tự thay đổi chính mình.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi có thể biết ơn đối với tất cả mọi thứ, thực sự cho tất cả vạn vật.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi bắt đầu cảm nhận được sâu sắc với tất cả các giác quan của mình,
để va chạm để cảm nhận , để yêu thương và từ đó để thực sự sống.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi hiểu ra sự sâu sắc ái ân của bạn đời
chỉ là chóp crem bơ trên đỉnh chiếc bánh của tình yêu.
Chúng ta bù đắp cho nhau , chúng ta là một, nhưng sự có mặt của chúng ta không phải
để tìm cách lấp đầy lỗ hổng trong tâm hồn nhau,
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi hiểu rằng tình yêu không có điều kiện và không có kỳ vọng, nó chỉ trao đi từ mình
Tôi hiểu rằng nỗi đau trong tình yêu chỉ có thể phát sinh
khi trong nó điều kiện và kỳ vọng không được đáp ứng.
Khi tôi phát hiện ra tình yêu vô điều kiện của vũ trụ đối với mình,
Tôi hiểu sâu sắc,
sợ hãi đối diện với một tình yêu thưc sự và một tình yêu thực sự là sự trái ngược lại của sự sợ hãi.
Đó là sự phân cực của cuộc sống.
KHI TÔI PHÁT HIỆN RA TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN CỦA VŨ TRỤ ĐỐI VỚI MÌNH ;
TÔI BẮT ĐẦU SỐNG TRÊN MỘT DIMENSION KHÁC.
(Vân Anh Wendler dịch Mike Düring)

*********************************

"Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, je freier wurde ich von Angst, umso ruhiger und gelassener konnte ich in mir sein. Ich konnte aufhören zu rennen, zu suchen und zu jagen.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass alle Erfahrungen in meinem Leben, auch die negativen einen Sinn hatten, mich geformt und wachsen lassen haben.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, fand ich Demut, ich verstand, dass ich niemanden etwas beweisen muss, noch nicht mal mir selbst. Ich hörte auf, mich nach Anerkennung zu sehnen. Ich verstand, dass ich immer nur nach Liebe suchte.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf mich mit anderen zu vergleichen, andere für ihr Anderssein zu bewerten, zu beurteilen, zu verurteilen. Ich akzeptierte, dass Menschen einfach nur unterschiedliche Stufen in ihrer persönlichen Entwicklung haben. Ich lernte, bei mir selbst und in mir selbst zu sein.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass alles Eins ist, auch wenn Menschen nicht immer der gleichen Meinung sein müssen.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf darüber nachzudenken, was andere über mich denken oder erzählen könnten. Ich verstand, dass es das Wichtigste ist, was ich über mich denke und ob ich jeden Morgen in den Spiegel schauen kann.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, konnte ich mir und allen bedingungslos vergeben. Ich verstand, dass ich am meisten durch die Menschen gewachsen bin, die mich verletzt haben. Sie waren nur der Spiegel meines Selbst.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, fand ich den Frieden in mir und mein Herz konnte alles Vergangene in Frieden loslassen.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf zu kämpfen. Ich verstand das jeder Kampf, zu Energielosigkeit und Krampf führt.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf gegen etwas zu sein. Ich verstand zutiefst, das ich den Dingen, gegen die ich bin Energie gebe. Ich dachte von nun an nicht mehr an das, was ich nicht will, sondern nur noch an das was ich will.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, das sich das Universum um mich kümmert, genauso wie es sich um die Vögel am Himmel kümmert. Meine intuitive Wahrnehmung bewegt mich dahin wo mein Platz ist, genauso wie die Intuition die Vögel dahin fliegen lässt, wo sie Futter finden.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, konnte ich die Vögel wieder zwitschern hören. Sie sangen auf einmal ganze Symphonien für mich.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, fand ich meine Liebe zur Natur und allem was ist. Ich verstand, dass ich nicht über der Natur stehe, sondern ein Teil von ihr bin.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, suchte ich Glück nicht mehr in materiellen Dingen. Ich verstand, wenn ich Materie nachlaufe, suche ich nach Gefühlen. Ich begann Materie zu erschaffen, die Liebe erschafft.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, wenn ich denke wissend zu sein, ich in Wahrheit unwissend bin.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass ich mich von allem loslösen muss, was mir nicht gut tut, denn nur so kann Platz für das entstehen, was mir gut tut.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, konnte ich die Maske abnehmen und mich auch mit meinen Fehlern und Schwächen zeigen, mich so zeigen wie ich bin. Ich erkannte, dass ich gut bin, so wie ich bin. Nur so kann Energie fließen.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass auch negative Gefühle zu meinem Leben gehören, um überhaupt fühlen zu können. Da wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Ich erkannte, dass die Frage ist, wie lange ich mich welchen Gefühlen hingebe.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass Schmerzen nur ein Wegweiser sind, um mich selbst zu verändern und dass sich nichts verändert, außer wenn ich mich selbst verändere.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf zu glauben, dass ich andere Menschen verändern kann. Ich verstand, dass sich jeder Mensch nur selbst verändern kann.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, konnte ich für alles dankbar sein, für wirklich alles.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, begann ich zutiefst mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu spüren zu fühlen, zu lieben und deshalb wahrhaftig zu leben.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, das eine tiefe, erotische Partnerschaft nur der Zuckerguss auf dem Kuchen der Liebe ist. Wir ergänzen uns, sind EINS, doch sind wir nicht dafür da, um auszuhandeln, wie wir gegenseitig die Löcher unserer Seele füllen.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass Liebe keine Bedingungen und keine Erwartungen hat, sondern nur gibt. Ich verstand, dass Schmerzen in der Liebe nur dann entstehen können, wenn Bedingungen und Erwartungen nicht erfüllt werden.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich zutiefst, dass Angst das wahre Gegenteil von Liebe ist und Liebe das Gegenteil von Angst. Es ist die Polarität des Lebens.
ALS ICH DIE BEDINGUNSLOSE LIEBE DES UNIVERSUMS FÜR MICH ENTDECKTE, BEGANN FÜR MICH EIN LEBEN IN EINER ANDEREN DIMENSION."
Mike Düring 18.-21.01.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét