Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

”Liebe ist das, mit was wir geboren werden. Angst ist das, was wir hier gelernt haben.”
Marianne Williamson

Tình yêu là điều được sinh ra cùng chúng ta . Sợ hãi là điều chúng ta học được ở cuộc sống này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét