Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Denke daran


Denke daran, dass etwas,
das du nicht bekommst,
manchmal eine wunderbare
Fügung des Schicksals sein kann.
Buddhistische Weisheit Hãy nhớ rằng, khi bạn không có được một điều gì đó
đôi khi lại chính là sự may mắn tuyệt diệu của số phậnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét