Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

…sâu thẳm đại dương

 
Nương cái ngộ sâu thẳm lòng đại dương
dang rộng mình bay như hơi thở của gió đang vào và ra
tất cả là một
tất cả trong tôi
tất cả trong bạn
tất cả trong tất cả
tỉnh thức
nhưng lại dễ dàng và thật nhanh đổ vỡ
chỉ để lại thêm một lần, rồi một lần nữa nảy nở và sáng tạo, từ trong ta
trong cái không – khoảng trống dựng ngôi nhà
cho hơi thở của gió
nơi sự diệu kỳ của ánh sáng
bung mình
làm một mùa xuân
 
Vân Anh
 
Erkenntnisse, tief wie der Ozean
weit schwingt die Luft, die ich ein – und ausatme
Alles ist eins
alles ist meins
alles ist deins
alles ist in Allem
Erkenntnis
und doch so leicht und schnell kann sie zerbrechen
um wieder und wieder neu entdeckt zu werden,
sie kommt von innen.
In das Nichts – die Leere drinnen ist die Behausung
Windhauch
wie die Magie des Licht´s
aufblühen

ein Frühling. Vân Anh W.
 
13133347_1562497390714728_4513778321239918059_n

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét