Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Lòng can đảm

Chúng  ta cần có lòng can đảm để có thể sống là chính mình.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét