Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Thiên đường và địa ngục - Himmel und Hölle

Một dũng sĩ vĩ đại  Samurai đi thăm một tu sĩ.  "Tu sĩ ," với âm giọng quyền lực và đòi hỏi sự phục tùng  ngay lập tức  "hãy dạy cho tôi về thiên đàng và địa ngục!".  
Người  tu sĩ ngước nhìn người dũng sĩ hùng mạnh và nói  với vẻ khinh khỉnh: " dạy ngài  về thiên đàng và địa ngục ư?Tôi không  thể dạy điều gì cho ngài được. Ngài là người xấu . Ngài  bốc mùi. Lưỡi kiếm của ngài han rỉ. Ngài là một sự xấu hổ và nhục nhã cho tầng  lớp của các Samurai. Hãy đi khuất mắt tôi. Tôi không thể chịu được ngài thêm nữa.
 "Dũng sĩ  Samurai  rất tức giận. Ông run rẩy, là đỏ mặt, nổi cơn thịnh nộ  không nói nổi nên lời v. Ông rút gươm vung lên  không khí  định  giết  tu sĩ.
 "Đấy là địa ngục," vị tu sĩ  nhẹ nhàng nói.Dũng sĩ  Samurai bàng hoàng trước sự bình tĩnh,  lòng từ bi và sự tận tâm của người đàn ông này,  người dám mang tính mang của mình để dạy cho anh ta bài học  này và chỉ cho anh ta thấy được địa ngục!  
Ông từ từ hạ  thanh kiếm của mình  xuống,  trong sự  biết ơn và  thư thái bình an .
"Và đó là thiên đường," vị sư nhẹ nhàng nói.

Vân Anh Wendler dịch

     Ein grosser, harter Samurai ging einmal einen kleinen Mönch besuchen. "Mönch", sagte er in einem Ton, der sofortigen Gehorsam gewohnt ist, "lehre mich etwas über Himmel und Hölle!". Der Mönch sah zu dem mächtigen Krieger auf und entgegnete voller Verachtung: "Dich etwas über Himmel und Hölle lehren?
Überhaupt nichts kann ich dich lehren. Du bist schmutzig. Du stinkst. Deine Klinge ist rostig. Du bist eine Scham und Schande für die Klasse der Samurais. Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht ertragen."
Der Samurai war wütend. Er zitterte, wurde ganz rot im Gesicht, war sprachlos vor Wut. Er zog sein Schwert und hob es in die Höhe, um den Mönch damit zu erschlagen.
"Das ist die Hölle", sagte der Mönch sanft.
Der Samurai war überwältigt. Das Mitgefühl und die Ergebenheit dieses kleinen Mannes, der sein Leben hergab, um ihm diese Lehre zu geben und ihm die Hölle zu zeigen! Langsam senkte er sein Schwert, erfüllt von Dankbarkeit und plötzlichem Frieden.
"Und das ist der Himmel", sagte der Mönch sanft.
 http://www.kusunoki.de


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét