Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Sinn und Sein...!!! Sehr schönes Gedicht / Nasiha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét