Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

☼ Happy New Year ☼

☼ ♪♫♪ Ein glückliches neues Jahr und Frieden für alle Menschen der Welt ♪♫♪ ☼
☼ ♪♫♪ Happy new year and peace for all human beings of the world ♪♫♪ ☼
☼ ♪♫♪ Năm mới nhiều hạnh phúc ,may mắn và bình an cho tất cả mọi người trên thế gian này ♪♫♪ ☼

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét