Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Love"Và như thế nào là dùng Tình Yêu  Thương để làm cội nguồn của hành động ?
Nó có nghĩa giống như  khi ta dệt một chiếc khăn từ  những sợi tơ được rút ra từ trái tim bạn, và chiếc khăn ấy sẽ giữ ấm bờ vai người bạn yêu thương.
Nó cũng có nghĩa như là, khi ta xây dựng một căn nhà cho người mình yêu thương  sẽ sinh sống ở đó.
Nó là gieo hạt giống với sự dịu dàng và gặt hái với niềm vui, khi bát cơm thơn trên tay người thương là thành tựu gặt hái của bạn.
Đó là, cái tình trong tất cả những thứ bạn đang sáng tạo với hơi thở của tâm trí của riêng mình.
Và để biết rằng tất cả những người đã chết trong sự che trở của Người vẫn ở  bên cạnh bạn ngắm nhìn từng hành động của bạn.

Vân Anh W. dịch " Khalil Gibran," Nhà tiên tri "
 _______________

"Und was heißt es, mit Liebe zu arbeiten?
Es heißt, das Tuch mit Fäden zu weben, die von deinem Herz gezogen werden, geradeso als ob dein Geliebter jenes Tuch tragen würde.
Es heißt, ein Haus mit Zuneigung zu bauen, geradeso als ob deine Geliebte in jenem Haus wohnen werden würde.
Es heißt, Samen mit Zärtlichkeit zu säen und die Ernte mit Freude einzubringen, geradeso als ob dein Geliebter diese Frucht essen würde.
Es heißt, alle Dinge, die du gestaltest, mit dem Atem deines eigenen Geistes aufzuladen.
Und zu wissen, daß all die gesegneten Verstorbenen neben dir stehen und dir zuschauen.

"  Khalil Gibran, "Der Prophet"

_________________

"And what is it to work with love?
It is to weave the cloth with threads drawn from your heart, even as if your beloved were to wear that cloth.
It is to build a house with affection, even as if your beloved were to dwell in that house.
It is to sow seeds with tenderness and reap the harvest with joy, even as if your beloved were to eat the fruit.
It is to charge all things you fashion with a breath of your own spirit,
And to know that all the blessed dead are standing about you and watching.

Khalil Gibran, "The Prophet"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét