Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Deine Aufgabe

Việc bạn phải làm không phải là tìm kiếm tình yêu thương, mà là tìm thấy tất cả những gì cản trở bạn đến được với yêu thương.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét