Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Stille


Sự thinh lặng có giai điệu của riêng nó
Nó không phải là sự chết
Nó rất sống động
vô cùng sống động
Thực tế ra thì không có gì có thể sống động như sự thinh lặng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét