Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

MỖI MỘT LẦN BẮT ĐẦU ĐỀU CÓ MỘT PHÉP MÀU TRONG ĐÓ


Giáo dục thực thụ không phải là giáo dục cho một số mục đích nào đó, bởi vì bất kỳ con người nào cũng hướng về sự hoàn hảo toàn diện, kiếm tìm ý nghĩa trong chính bản thân mình. Nó giống như trong cuộc kiếm tìm sức mạnh cơ thể, sự nhanh nhậy và vẻ đẹp không phải mục đích cuối cùng, là sự giàu có, nổi tiếng và mạnh mẽ của mỗi chúng ta. Mà đó là một thứ phần thưởng ta mang theo mình,

You and Me

Đó không phải là việc chúng ta nên làm dể đến gần nhau hơn,

chẳng kahsc gì như mặt trời và mặt trăng hiếm khi gần gũi, đến với nhaunhư biển cả và đất liền.
Hai chúng ta, bạn thân mến, như mặt trời và mặt trăng, ,như biển cả và đất liền .
Mục tiêu của chúng ta không phải là hợp nhất mà là để nhận ra nhau và ngắm nhìn nhau , và học trân trọng nhau
bản thân mỗi chúng ta là như vậy, một nửa kia của sự vẹn toàn
Trích đoạn từ Narziß và Goldmund, Hermann Hesse
-----------------------------------------
Es ist nicht unsere Aufgabe, einander näherzukommen, sowenig wie Sonne und Mond zueinander kommen oder Meer und Land. Wir zwei, lieber Freund, sind Sonne und Mond, sind Meer und Land. Unser Ziel ist nicht, ineinander überzugehen, sondern einander zu erkennen und einer im andern das sehen und ehren zu lernen, was er ist: des andern Gegenstück und Ergänzung.
aus: Narziß und Goldmund, Hermann Hesse


Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

bin ich bin Feder und Stein


Ich trage Wildheit in meinen Tiefen,
umarmt von der Sanftmut in mir.
Ich habe Millionen Gesichter,
und bin doch immer Ich.
Ich bin jene die verwurzelt mit der Erde
abhebt und unendlich hoch fliegt.