Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Die 7 Arten von Beziehungen und der Einfluss der Chakren

 
- In Hebt Die StimmungLebenSpiritualitätWissenschaft Und Metaphysik
 
 

Laut den Veden gibt es 7 Arten von Beziehungen, die wir während unseres Lebens erfahren können. Diese 7 Kategorien von Beziehungen erreichen eine bestimmte Art von Harmonie zwischen zwei Menschen, die unseren 7 Chakra-Zentren entsprechen: Wurzelchakra, Sakralchakra, Solarplexus, Herzchakra, Halschakra, Stirnchakra (drittes Auge) und Kronenchakra.

Deine Chakras sind die energetischen Zentren deines Lichtkörpers, deines spirituellen Körpers. Jede Chakra kontrolliert verschiedene Bereiche deines Lebens und wenn du deine Chakren ausgleichen und reinigen kannst, fängst du gleichzeitig an, dein Leben auszugleichen und zu reinigen. Der Zustand deiner Chakren können viele Aspekte deines Lebens beeinflussen, einschliesslich Ehen und romantischen Beziehungen- was genau das Thema des heutigen Beitrages ist.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Ta thấy mình cát bụi...
Là làn gió lạnh băng trong không bung  trên sợi dây đàn vừa đứt cong queo rơi xuống  ? Hay là quãng vắng  không tên vẫn còn đứng đó?
Chẳng một dạng hình, chẳng một cái tên bay vào vũ trụ
chẳng một hôm qua chẳng một ngày mai chỉ khoảnh khắc này
" để gió cuốn đi"*


    Foto : internetGió ơi ! gió cứ cuốn đi vào năm tháng, có khi nào gió nhớ hôm qua...
Hay chỉ có lòng ta đôi khi quay lại nơi của ngày xưa cũ, ngây ngô thơ dại, chẳng vướng bận gì. Chỉ có gió thổi trong ta và hoa ngát hương trên cánh dồng xa vắng.