Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Du bist ein Reisender - Bạn là một du khách
UNSER LEBEN IST NICHT ALS PARKPLATZ GEDACHT,
SONDERN ALS REISE; ALS STETIGES WEITERGEHEN;
NEUES ERKENNEN; ALTES KORRIGIEREN
UND DAS HERZ IMMER MEHR ÖFFNEN FÜR DIE LIEBE
WER MIT EINEM WÜTENDEN
ODER TROTZIGEN „NEIN“ STEHENBLEIBT;
DER ERZEUGT STARRE UND SCHMERZ

Du bist ein Reisender auf der Erde. Wir alle reisen vom dunklen Land des Unbewussten, vom ‚Opferland‘ zum lichten Land, dem ‚Schöpferland‘, in dem wir uns mehr und mehr unserer Schöpfernatur bewusst werden und sie mit Liebe leben.

Jeden Tag, jede Minute erklärst du durch deine Ausstrahlung, deine Gedanken, Gefühle, Worte und Handlungen, wer du sein willst, ob du stehenbleiben willst mit einem trotzigen ‚NEIN‘ zu dieser Erde, zu den Menschen, zur Arbeit u.v.a. oder einem
"Ja, ich gehe, ich wandere hin zu meinem Kern, zur Liebe. Ich will wissen, was in mir steckt und wer ich bin. Ich halte mein Herz an diese Erde und stell die Liebe und das Lieben in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit."

Robert Betz

 CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ BẾN ĐẬU XE NHƯ TA TƯỞNG; MÀ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH LUÔN TĂNG TRƯỞNG VÀ TIẾN TỚI ,  TIẾP NHẬN CÁI MỚI VÀ SỬA ĐỔI CÁI CŨ : vÀ TRÁI TIM LUÔN MỞ RỘNG THÊM CHO TÌNH THUONG YÊU BƯỚC VÀO:
NHỮNG AI MANG HỜN GIẬN HOẶC  CHẤP NIIỆM  TỪ CHỐI BƯỚC TIẾP SẼ TỰ SINH SẢN THÊM NHỮNG CƠ CỨNG VÀ ĐAU ĐỚN:

Bạn là một du khách trên trái đất. Tất cả chúng ta đANG  du hành trên vùng đất của sự đen tối và  của vô thức, từ nạn nhân chuyển sang ánh sáng  và sáng tạo, trong sự nhận thức ngày càng nhiều và nhiều hơn nữa về bản năng tự nhiên của mình và cùng bản năng ấy với tình yêu thương

Mỗi ngày, mỗi phút với sự phát sáng ánh  hào quang của mình, qua suy nghĩ của bạn, cảm xúc, lời nói và hành động, bạn  muốn như thế nào , bạn muốn  dừng lại với sự từ chối  bước tiếp  hành trình này , với con người hay với công việc  và những điều tương tự khác .
 Hay bạn quyết định cho
"Vâng, tôi đi, tôi đi con đường của mình, con đường tói với  tình yêu. Tôi muốn biết những gì ẩn trong tôi và tôi là ai. Tôi luôn chân thành  trái tim của mình trên trái đất này và đối diện với  tình yêu  và đặt tình yêu thương vào tâm điểm của mọi hành động cùng ứng sử của  bản thân  mình ."


Vân Anh Wendler dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét