Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Lebenlust 3

Hãy mặc kệ những suy nghĩ của người khác về bạn, nhưng đừng để họ quyết định  bạn phải như thế nào

 
Lass das, was andere über dich denken, nicht darüber entscheiden, wer du bist.
 unbek. Herkunft:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét