Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Lebenlust 6

Tôi giống như tất cả những người khác, tôi nhìn thế giới như tôi thích chứ không nhìn nó như nó thực sự là ...


„Ich bin wie alle Menschen: Ich sehe die Welt so, wie ich sie gerne hätte, und nicht so, wie sie tatsächlich ist.“
Paulo Coelho


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét