Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Lebenlust 5

Điều duy nhất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta là dấu vết chúng ta để lại trên con đường mình đi qua  
„Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggeh
 Albert SchweitzerKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét