Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Lebenslust 1

Ai cần phải có lý do thì mới  tìm được niềm vui trong cuộc sống, thì người đó chưa hiểu nổi bản thân và tôi
Wer einen Grund zur Lebensfreude braucht, hat sich und mich noch nicht verstanden.
© Alfred Selacher (*1945), Schweizer Lebenskünstler

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét