Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Santiano - Weit übers Meer (David's Song) - Miên viễn biển


Weit übers Meer (David's Song) Songtext                           Miên viễn trên biển (Song David) Lyrics
Tief schwarze Nacht                                                            Đêm đen sâu 
Der Mond verhüllt                                                               Mặt trăng khuất bóng
Das Meer gefror'n,                                                              Biển đóng băng                            
Tief schwarze Nacht                                                            Đêm đen sâu
Seit langer Zeit                                                                    Đã từ rất lâu
Auf See verlor'n.                                                                 Lạc lối trên biển
 

Hör meinen ruf                                                                    Hãy lắng nghe tiếng gọi của tôi
Brich deinen Fluch                                                              Phá vỡ lời nguyền
Was auch passiert                                                               Dù có xảy ra chuyện gì
Ich warte hier.                                                                     Tôi vẫn sẽ đợi ở đây.
 

Weit übers Meer                                                                 Miên viễn  trên biển
Hör ich dein Lied                                                                Tôi nghe bài hát của bạn
In Dunkelheit                                                                      Trong bóng tối
Weit übers Meer                                                                 Mênh mông biển lớn
Wann kommt der Tag                                                          Khi nào thì ngày đó  đến
Der uns befreit.                                                                   Ngày ta tự giải phóng mình


Jahre vergeh'n                                                                     Năm tháng trôi đi
Bis wir uns seh'n                                                                 Cho đến khi chúng ta nhận ra
Der Wind so schwach                                                         Gió thật yếu đuối
Das Meer so weit.                                                              Biển vẫn mênh mông


Weit übers Meer                                                                  Miên viễn trên biển
Hör ich dein Lied                                                                 Tôi nghe bài hát của bạn
In Dunkelheit                                                                       Trong bóng tối
Weit übers Meer                                                                  Mênh mông  biển lớn
Wann kommt der Tag                                                          Khi nào thì ngày đó đến
Der uns befreit.                                                                    Ngày chúng ta tự giải phóng mình

Ewig auf See                                                                       Mãi mãi trên biển
Jahre vergeh'n                                                                     Tháng năm trôi đi
Bis wir uns seh'n                                                                  Đến khi chúng ta nhận ra
Das Meer so weit                                                                Biển vẫn mênh mông

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét