Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Rot…


12377527_1517211071910027_8541664010731617748_o

Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. ( Buddha)

Chúng ta là những gì chúng ta suy nghĩ . Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ những suy nghĩ của chúng ta. Với những suy nghĩ của mình chúng ta định hình thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét