Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

CỦA CẢI TRÊN THIÊN ĐƯỜNG THÌ MIỄN ĐÓNG THUẾ


Của cải trên thiên-đường-nỗi-buồn
miễn đóng thuế
tăng theo cấp số nhân
khi đêm mọc cánh bay với những vì sao
và những chiếc rễ của mạch máu bóng tối
vươn dài như vòi con bạch tuộc
như sợi chỉ và chiếc kim
vá lại vết thương của trái tim

của cải trên thiên-đường-cô-đơn
miễn đóng thuế
tăng trưởng không ngưng
như những lớp da đa sắc của thời gian
khi bếp lò tình yêu
được nung đốt bởi những thanh củi
mãnh liệt của nỗi nhớ
và cháy rực rỡ mặt-trời-tuyệt-vọng
Lê Nguyên Tịnh
27/06/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét