Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Meditation‬ und Anstrengung – Thiền định và nỗ lực

Es geht nicht darum, Anstrengungen zu machen, um bewusst zu sein. Wenn du dich anstrengst, um bewusst zu sein, wirst du Spannungen in dir kreieren – jede Anstrengung ruft Spannung hervor. Wenn du versuchst bewusst zu sein, kämpfst du gegen dich selbst; es gibt keinen Grund zu kämpfen. Bewusstheit ist keine Begleiterscheinung von Anstrengung: Bewusstheit entsteht durch Loslassen: Bewusstheit bedeutet das Aufblühen von Hingabe, von Entspannung.
Osho‬ über ‪Meditation‬ und Anstrengung

Mục đích của thiền định không phải là  thật sự  nỗ lực để có được nhận thức. Nếu bạn cần quá nhều nỗ lực , để có những nhận thức , thì bạn sẽ tự tạo ra những căng thẳng trong bạn – mọi nỗ lực đều có thể  gây ra những căng thẳng. Nếu bạn cố gắng đểđược nhận thức, thì bạn đang chiến đấu chống lại chính mình; chẳng có lý do gì  để chiến đấu cả.  Nhận thức thức không phải là  người bạn đồng hành của nỗ lực: nhận thức được tạo ra bằng cách biết buông để đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó: nhận thức sự bung mình nở hoa của lòng sùng kính,  của thư thái.
Osho về thiền định và nỗ lực ( Vân Anh W.d)


13340250_1576314485999685_4108594909735302647_o

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét